مدل Sale ( زرد - قرمز ) عمودی بزرگ

قیمت قبلی کالا : ۸۵,۰۰۰ریال

قیمت کالا : ۴۸,۵۰۰ریال

مقدار تغییر قیمت: ۳۶,۵۰۰ریال (43%)

موجود در انبار: بله

کمترین مقدار سفارش: 12 مورد